7. apr, 2020

Ingen tvil, vi fikk den gale 🐊🙈😂

Fire 🔥🐕🥰